iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU

„Kai darbuotojas pavėluoja pateikti atostogų prašymą“ („Verslo žinios“)

2012-06-19

Darbuotojas, kuris pateikia atostogų prašymą prieš trumpesnį nei trijų dienų laikotarpį, iš esmės sutinka su kita apmokėjimo tvarka, nei numato Darbo kodeksas. Pastarajame rašoma, kad atostoginius reikia išmokėti likus trims dienoms iki atostogų.

Darbo kodekso (DK) 176 str. 2 d. numato, kad darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui nurodytu laiku nesumokama, kasmetinės atostogos jam pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti atostoginius.

Nepridedamos prie kasmetinių

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2012 05 24 nutartimi išaiškino (byla Nr. 3K-7-149/2012), kad sutarties šalys gali susitarti tiek dėl prašymo suteikti atostogas pateikimo terminų, tiek dėl apmokėjimo tvarkos. Susitarimą jos gali išreikšti raštu, pavyzdžiui, prašyme nurodydamos, kad darbuotojas sutinka gauti pinigus už kasmetines atostogas kartu su atlyginimu (ar kitu laiku). Tai gali būti ir nebylus susitarimas – darbuotojas pateikia prašymą dėl atostogų likus vienai dienai iki jų pradžios, o darbdavys tokį prašymą tenkina. Tokie šalių veiksmai atskleidžia jų suderintą valią nukrypti nuo DK 176 str. 2 d. įtvirtintos taisyklės ir nustatyti individualią atostoginių mokėjimo tvarką. Taigi kasmetinių atostogų apmokėjimo tvarka suteikia galimybę šalims susitarti, kada bus mokami atostoginiai.
Be to, nuo šiol reikia laikytis pozicijos, jog darbdaviui laiku nesumokėjus už kasmetines atostogas ir darbuotojui nepasinaudojus savo teise atostogas pratęsti, jos prie nepanaudotų atostogų nepridedamos.

Kai darbuotojas pavėluoja

Minėtoje LAT nutartyje konstatuota, kad darbuotojas turi informuoti darbdavį dėl atostogų suteikimo likus pakankamai laiko iki jų pradžios, kad darbdavys galėtų priimti sprendimą dėl atostogų suteikimo bei išmokėti atostoginius likus trims dienoms iki atostogų pradžios. Darbuotojas, kuris pateikia atostogų prašymą prieš trumpesnį nei trijų dienų laikotarpį, iš esmės sutinka su kita atostogų apmokėjimo tvarka, nei numato DK, ir suvokia, kad, gavęs prašymą dėl atostogų likus trims ir mažiau dienų iki jų pradžios, darbdavys negalės laiku atsiskaityti. Vadinasi, darbuotojas atsisako teisės reikalauti, kad kasmetinės atostogos būtų pratęsiamos.

Jei darbuotojas apie planuojamas atostogas pranešė laiku, o darbdavys neišmokėjo atostoginių, darbuotojas gali pareikšti pageidavimą pratęsti atostogas tiek dienų, kiek darbdavys delsė išmokėti atostoginius. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad darbdaviui pavėlavus sumokėti darbuotojas turi teisę atitinkamai pratęsti atostogas, tačiau šį savo sprendimą darbuotojas turi suderinti su darbdaviu. Pageidavimą pratęsti atostogas darbuotojas (kai buvo nesilaikyta atostoginių išmokėjimo termino) gali išreikšti atostogoms dar neprasidėjus, jų metu arba per protingą terminą atostogoms pasibaigus.

Šaltinis: „Kai darbuotojas pavėluoja pateikti atostogų prašymą“, 2012-06-22, Verslo žinios Nr. 118 (3749)
MANTAS MIKALOPAS, advokatų profesinės bendrijos „Bagdanskis ILAW” advokato padėjėjas

Mantas Mikalopas - Kai darbuotojas paveluoja pateikti atostogu prasyma
 

WE ENJOY CREATING VALUE