iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU

Privatumas darbe: skirtingi požiūriai ir problemos (straipsnis anglų kalba)

2012-06-26
Atsisiųsti

Santrauka. Šiame straipsnyje yra aptariami pagrindiniai probleminiai aspektai, susiję su darbuotojų privatumu darbo vietoje bei jo ribų nustatymu, atsižvelgiant į darbdavio interesus. Straipsnyje analizuojami užsienio ir Lietuvos teisės aktai, skirti reglamentuoti privatumą darbovietėje, ypač atkreipiant dėmesį į elektroninę darbo vietą ir jos stebėjimą (el. paštas, ryšių priemonės). Straipsnyje remiamasi teisės aktais ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų teisminių institucijų sprendimais, siekiant pateikti reguliavimo įstatymu taikymo praktiką bei kartu atskleisti problemas, kylančias šioje darbo teisės srityje. Atskleidžiami skirtingi požiūriai, susiklostę šioje darbo teisės sferoje. Darbe išryškinama privatumo darbo vietoje reglamentavimo problema bei siūloma labiau orientuotis tiek į nacionalinius, tiek ir į tarptautinius teisės aktus, reguliuojančius asmens duomenų apsaugą, ir tokiu atveju daugiau dėmesio įstatymuose skirti darbuotojų privatumo darbo vietoje aspektui. Elektroninės darbo vietos kontrolė turėtų remtis pagrindiniais asmens duomenų apsaugos principais. Pabrėžtina, jog yra būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp darbuotojo teisės į privatumą bei darbdavio interesų. Privatumo darbo vietoje ribos turėtų baigtis ten, kur padaromas nusikaltimas, nusižengimas ar yra pažeidžiamos sutarties ar įstatymo normos. Jeigu darbdavio teisėti verslo interesai yra pažeidžiami ar yra pagrindo manyti, kad jie gali būti pažeisti, darbuotojo teisė į privatumą gali būti suvaržoma. Straipsnyje minima, jog pagrindinė problema Lietuvoje yra ta, kad darbuotojai iš esmės turėtų būti aktyvesni savo teisių apsaugos atžvilgiu. Jie turėtų reikalauti darbdavio, kad šis nurodytų, kokios (jei iš viso naudojamos) kontrolės priemonės ir kokiu tikslu gali būti naudojamos darbo vietos stebėjimui. Pabrėžtina, jog darbo vietos kontrolė turi atitikti straipsnyje aptariamus principus ir ypač proporcingumo principą. Darbe išryškinama galimybė darbdaviui kontroliuoti elektroninio darbo vietą blokuojant tam tikrus pasirinktus internetinius tinklalapius, tokius kaip: naujienų portalai, socialiniai tinklai ir t. t. Tokios kontrolės atveju nekyla grėsmė darbuotojo teisės į privatumą pažeidimui. Straipsnyje taip pat išskiriami pagrindiniai akcentai, kuriuos darbdavys turėtų darbuotojui nurodyti iš anksto, norėdamas vykdyti elektroninio pašto kontrolę: darbdavys aiškiai turi nurodyti, ar darbuotojui yra leidžiama naudoti darbinį elektroninį paštą asmeniniais tikslais; kada ir kokiomis sąlygomis darbuotojas gali naudoti asmeninį elektroninį paštą darbo metu; kokiais atvejais yra daromos elektroninių laiškų atsarginės kopijos bei turėtų suteikti informaciją, kai iš serverio yra ištrinami elektroniniai laiškai. Darbe taip pat aptartas ir garso bei vaizdo įrašų darymas bei kada tai yra leistina ir tokių įrašų įrodomoji vertė teisme. Kaip atsvara europinei sistemai ir siekiamam rezultatui straipsnyje analizuotas taip pat ir JAV privatumo darbo vietoje teisinis reglamentavimas bei atkreiptas dėmesys į pagrindinius šių sistemų skirtumus.

Reikšminiai žodžiai: darbuotojas, darbdavys, privatumas darbo vietoje, komunikacijos privatumas, privatumo apsauga, pagrindinės teisės ir laisvės.

 

WE ENJOY CREATING VALUE