iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU

Lanksčių darbo santykių diegimo Lietuvos darbo teisėje problemos (anglų kalba)

2011-06-25
Atsisiųsti
Santrauka. Šiame straipsnyje analizuojamos lankstaus darbo santykių reguliavimo perspektyvos Lietuvoje. Aptariama darbo santykių lankstumo samprata, paveldėta iš tarybinės darbo teisės, jos raida Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1990-aisiais ir atsirandančios problemos įžengus į XXI amžių.

Pasirinkta su darbo santykių lankstumu susijusi tema aktuali tuo, jog šiuo metu daugelis Europos valstybių ieško būdų, kaip pritaikyti darbo sąlygas įvairių poreikių turintiems darbuotojams taip, jog jie išliktų darbo rinkoje. Kritikuojamas Lietuvos delsimas tobulinti darbo teisės įstatymų bazę, neleidžiantis plėtotis moderniems darbo santykiams. Ši tema nėra plačiau analizuota ir nagrinėta Lietuvos teisinėje literatūroje anglų kalba.

Straipsnyje atskirai nagrinėjamos tradicinio lankstumo formos (terminuota darbo sutartis, sezoninis darbas, ne visas darbo laikas, suminė darbo laiko apskaita), taip pat aptariamos naujos lankstumo formos - agentūrinis darbas (darbo nuoma), darbas pagal poreikį, darbo valandų akumuliavimas šalių susitarimu. Nagrinėjami kolektyvinio reguliavimo tobulinimo aspektai, nemokamų atostogų, kaip darbo santykių lankstumo formos, problema.

Išanalizavus teisinio reglamentavimo priemones padaryta išvada, jog būtina tobulinti Lietuvos darbo kodeksą. Siūloma panaikinti dalį apribojimų, draudžiančių lanksčiau tartis dėl darbo santykių pobūdžio, darbo laiko organizavimo, darbo laiko skaičiavimo ir kt. bei leisti dėl to tartis lokaliai. Pažymima, jog kai kurios siūlomos priemonės galėtų būti laikino pobūdžio, laikotarpiui, kol bus pasiekti reguliavimo tikslai.

Reikšminiai žodžiai: lankstaus darbo modelis, darbo sutartis, darbo laikas, darbo teisė.
 
WE ENJOY CREATING VALUE