iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU

Direktyvos dėl laikinojo įdarbinimo įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje (anglų kalba)

2011-09-12
Atsisiųsti
Santrauka. Šiame straipsnyje analizuojami ES Direktyvos dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones perkėlimo į Lietuvos teisės sistemą ypatumai ir nustatomos teorinio bei praktinio pobūdžio problemos, susijusios su naujuoju reglamentavimu. Pasirinkta tema aktuali tuo, kad nuo 2011 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje įsigalios Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas, perkeliantis ES Direktyvos dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones nuostatas. Nesant teisinio reglamentavimo šis personalo valdymo įrankis tiek darbuotojams, tiek verslui kėlė nepasitikėjimą. Įsigaliojus įstatymui, ši problema išnyks.

Straipsnyje aptariama naujojo laikinąjį įdarbinimą reglamentuojančio įstatymo priėmimo priešistorė, priežastys, nulėmusios įstatymo atsiradimą, detaliai nagrinėjamos esminės šio įstatymo nuostatos, analizuojamos teorines ir praktinės problemos, atliekamas ES direktyvos įgyvendinimo įvertinimas.

Naujasis įstatymas iš esmės apsiriboja Direktyvos rekomendacijomis, nenustatydamas papildomų suvaržymų. Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatyme apibrėžiami darbo santykių tarp laikinųjų darbuotojų ir laikinojo įdarbinimo įmonės ypatumai, tokie kaip darbo užmokestis laikiniesiems darbuotojams nedarbo laikotarpiais tarp siuntimų dirbti, darbo ir įdarbinimo sąlygos pas darbo naudotoją laikotarpiu, įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones santykiuose dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos, kurios įtvirtina darbo naudotojų prievolę užtikrinti laikiniesiems darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, atsakomybę už padarytą žalą ir kt. Įdarbinimo įmonės draus laikinuosius darbuotojus socialiniu draudimu tokiomis pat sąlygomis, kaip draudžiami ir kiti darbuotojai. Laikiniesiems darbuotojams galios tos pačios sąlygos kaip ir nuolatiniams įdarbinimo įmonių klientų darbuotojams dėl darbo ir poilsio laiko režimo, darbų saugos ir darbo užmokesčio. Laikinieji darbuotojai galės naudotis ir visais darbo vietoje esančiais patogumais ar infrastruktūra (pavyzdžiui, valgykla, vaikų priežiūros ir transporto paslaugomis), tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis naudosis ir kiti darbuotojai.

Išvadose teigiama, kad Direktyvos nuostatos įgyvendinamos naujajame įstatyme, tačiau tai anaiptol neužkerta kelio praktinių įstatymo taikymo problemų atsiradimui, tarp jų ir laikinojo įdarbinimo slėpimui rangos ar paslaugų sutartimis.

Reikšminiai žodžiai: laikinasis įdarbinimas, Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas, darbo teisė, nestandartinė darbo forma, Direktyva dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones, agentūrinis darbas, laikinoji darbo sutartis, darbo nuoma.
 
WE ENJOY CREATING VALUE