iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU

Darbo ir civilinių teisinių santykių atskyrimo ir nelegalaus darbo kvalifikavimo problemos Lietuvoje (anglų kalba)

2011-09-22
Atsisiųsti

Santrauka. Paskutiniu laikotarpiu sparčiai vykstant globalizacijos procesams, sąlygojantiems ekonominius, socialinius, techninius, darbo ir jo aplinkos pokyčius, keičiantis rinkos ekonomikos sąlygoms, transformuojasi ir darbo bei gamybos organizavimo modeliai. Taigi iškyla poreikis naujam teisiniam reglamentavimui, nes į tradicinius darbo teisės reguliuojamus santykius nauji veiklos modeliai nebetelpa. Taigi dėl vis ryškiau pasireiškiančių skirtingų teisės šakų integracinių procesų kyla painiava atskiriant darbo ir civilinius teisinius santykius. Darbo teisinių santykių ir civilinių teisinių santykių panašumai apsunkina konkrečios teisės šakos normų pasirinkimą taikant jas susiklosčiusiems santykiams. Suprasti ir tinkamai identifikuoti teisinius santykius, kylančius tarp atskirų subjektų labai svarbu tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Pirma, skirtingi teisiniai santykiai sąlygoja skirtingus šalių interesų apsaugos mechanizmus. Antra, tarp sutarties šalių ir valstybės, kaip santykių reguliacinių priemonių leidėjo ir administratoriaus, kyla ginčai dėl santykių kilmės, turinio, teisėtumo ir pagrįstumo. Šiame straipsnyje analizuojami darbo ir civilinių teisinių santykių atskyrimo kriterijai, pateikiant teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos analizę, taip pat darbo teisinių santykių esminiai bruožai atskleidžiami per nelegalaus darbo požymių nustatymo problematiką bei analizuojant mokestinius ginčus. Dėl santykių panašumo teisės aktuose nėra aiškiai apibrėžtos darbo teisinių santykių ir civilinių teisinių santykių ribos. Identifikuoti darbo teisinius santykius bei atriboti juos nuo civilinių teisinių santykių galima tik įvertinus atribojimo kriterijų visumą, t.y. įvertinus šalių tarpusavio santykių kontrolės, integracijos, ekonominio tikrumo, abipusių įsipareigojimų pobūdį ir apimtį. Kritikuotinas griežtas formalių taisyklių įtvirtinimas Darbo kodekse, kai siejama darbo teisė ir nelegalus darbas su socialiniu draudimu, nes būtent tik įvertinus aplinkybių visumą, galima konstatuoti, ar buvo siekis nelegaliai įdarbinti asmenį ar ne. Darbo santykių kvalifikavimas ar nekvalifikavimas neturi būti siejamas vien su formalia asmenų veiklos išraiška (pvz., individualios veiklos deklaravimu), nes dėl to sudaromos sąlygos darbo teisės apsauginės funkcijos paneigimui.

WE ENJOY CREATING VALUE