iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU

Atskirų darbo sutarčių taikymas Lietuvoje - teorinės ir praktinės problemos (straipsnis anglų kalba)

2012-03-27

Santrauka. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis įtvirtina žmogaus teisę į darbą, o darbo sutartis ir yra pagrindinė teisės į darbą realizavimo forma. Sparti technologijų kaita, įmonių gebėjimas prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios aplinkos, darbuotojų poreikis derinti darbinę veiklą su asmenine veikla  lemia lanksčių darbo formų taikymo poreikį. Keičiantis darbo rinkai keitėsi ir darbo sutarčių rūšys. 2003 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, jis įtvirtino, kad darbo sutartys gali būti neterminuotos, terminuotos, laikinosios, sezoninės, dėl papildomo darbo, dėl antraeilių pareigų, su namudininkais, patarnavimo darbams ir kitos. Darbo sutartys su namudininkais bei patarnavimo darbams mums tada buvo naujovė. Praėjus beveik dešimtmečiui, dabartiniai darbo įstatymai įtvirtina daugelį naujų darbo sutarčių rūšių: laikinoji sutartis pakeista į trumpalaikę, namudinio darbo sutartis pakeista į nuotolinio darbo, panaikinta papildomo darbo sutartis kaip atskira darbo sutarties rūšis, priėmus Įdarbinimo per laikino įdarbinimo įmones įstatymą įteisinta nauja darbo sutarties rūšis – laikinojo darbo sutartis. Taigi atsiradus įvairioms nestandartinėms darbo sutarčių rūšims, kyla neaiškumų, kaip praktiškai reikėtų taikyti naujas normas, nes esamasteisinis reguliavimas konkretesnio atsakymo mums nepateikia. Minėti klausimai ir aptariami šiame straipsnyje, didesnį dėmesį skiriant darbo sutarčiai patarnavimo darbams, kurios analizės mokslo darbuose nėra, bei laikinojo darbo sutarčiai, kuri įtvirtinta visai neseniai. Temos aktualumą lemia tai, kad lanksčioms darbo formoms, kurios pasižymi didele įvairove, skiriamas vis didesnis dėmesys, o tai susiję su specialių darbo sutarčių sudarymu. Lankstaus darbo organizavimo formos darbuotojams suteikia galimybę derinti profesinius, šeimos įsipareigojimus, tenkinti individualius poreikius. Darbdaviams – mažinti darbo sąnaudas ir didinti darbo našumą, lanksčiau prisitaikyti prie vartotojų poreikių ir rinkos pokyčių. Pažymėtina, kad tiek teorijoje, tiek praktikoje kyla klausimų dėl tam tikrų darbo sutarčių rūšių, pavyzdžiui, sezoninių darbo sutarčių, reglamentavimo tikslingumo.

 
Reikšminiai žodžiai: darbo sutartis, darbo sutartis patarnavimo darbams, terminuota darbo sutartis, laikinojo darbo sutartis, nuotolinio darbo sutartis, trumpalaikė darbo sutartis, darbo sutartis dėl antraeilių pareigų, darbo sutarčių rūšys, lanksti darbo forma, lankstumo ir saugumo principas.
WE ENJOY CREATING VALUE