iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU
Pagrindinis / Patirtis / Praktikos sritys /

Įmonių nemokumas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas įtvirtina dvi savarankiškas sąvokas: bankrotą ir nemokumą. Bankrotas yra prilyginamas nemokios įmonės būsenai, kai jau vyksta bankroto procedūros teismine ar neteismine tvarka. Taigi nemokumas yra viena iš sąlygų bankroto bylai kelti. Įmonės nemokumas– tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. 
 
Įmonei tapus nemokia ir teismui pripažinus tokią įmonės būseną, tampa aišku, jog įmonė nebus pajėgi įvykdyti visų savo turtinių įsipareigojimų arba negalės jų įvykdyti laiku. Dėl šių priežasčių būtina imtis priemonių, kuriomis būtų kuo geriau apsaugoti su įmone turtiniais santykiais susijusių asmenų interesai, ir dėl įmonės nemokumo jų patirti nuostoliai būtų kiek įmanoma mažesni arba apskritai jų būtų išvengta. 
 
Bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko  ir kreditorių teises bei teisėtus interesus. Bankroto procedūra siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, tuo tikslu paskelbiant apie nemokaus skolininko turimas skolas ir finansines galimybes joms padengti, sudarant sąlygas visiems esantiems kreditoriams patenkinti savo turtinius reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto.
  
iLAW paslaugos, susijusios su įmonių nemokumu:
  • konsultavimas dėl bankroto procedūros ar restruktūrizavimo pradėjimo;
  • pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo rengimas;
  • atstovavimas įmonėms jų kreditorių keliamose bankroto bylose;
  • atstovavimas kreditorių susirinkimuose ir komitetuose;
  • bankrutuojančios įmonės sandorių ginčijimas;
  • bankroto administratorių veiksmų skundimas.
WE ENJOY CREATING VALUE