iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU
 
Darbo teisė – ekspertinė iLAW praktikos sritis, kur turime sukaupę didžiausią patirtį. Teisinių paslaugų rinkoje esame vertinami kaip profesionalūs darbo teisės patarėjai, gebantys suteikti išsamias konsultacijas ir sprendimus. Mūsų tikslas – tapti pačia geriausia specializuota darbo teisės advokatų kontora Lietuvoje.
 
iLAW komanda turi sukaupusi didelę patirtį konsultuojant darbdavius bei darbuotojus įvairiais darbo teisės klausimais, sprendžiant individualius bei kolektyvinius darbo teisės ginčus, atstovaujant teismuose. Advokatų kontoros partneris dr. Tomas Bagdanskis specializuojasi darbo teisėje nuo 2002 m., 2010-2011 m. aktyviai dalyvavo rengiant Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projektą Seime. Tomas Bagdanskis taip pat veda mokymus teisėjams, advokatams bei yra daugelio darbo ir verslo teisės konferencijų pranešėjas. 
 
iLAW paslaugos, susijusios su darbo teise:
 
Atstovavimas:
 • Atstovavimas derybose su darbdaviu;
 • Atstovavimas darbo ginčų komisijose;
 • Atstovavimas teisme;
 • Atstovavimas administracinių teisės pažeidimų bylose dėl nelegalaus darbo;
 • Atstovavimas ginčuose dėl turtinės ir neturtinės žalos, dėl žalos sveikatai;
 • Atstovavimas išieškant darbuotojų padarytą žalą;
 • Atstovavimas kolektyvinėse derybose bei ginčuose;
 • Atstovavimas mobingo (priekabiavimo) bylose
 • Atstovavimas diskriminacijos darbe atvejais
 • Atstovavimas ginčuose dėl vadovų padarytos žalos, fiduciarinių pareigų pažeidimo


Konsultacijos:

 • Konsultacijos dėl darbo ir poilsio laiko reguliavimo (suminė darbo laiko apskaita, atostogos ir kt.);
 • Konsultacijos dėl nepilnamečių įdarbinimo;
 • Konsultacijos dėl darbo drausmės pažeidimų;
 • Konsultacijos dėl laikinojo įdarbinimo veiklos;
 • Konsultacijos dėl garantijų verslo ar jo dalių perkėlimo atveju;
 • Konsultacijos dėl darbo sutarčių pakeitimo;
 • Konsultacijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo, aktų apskundimas;
 • Konsultacijos dėl darbdavių ir darbuotojų teisių ir pareigų reorganizavimo, bankroto, likvidavimo atvejais;
 • Konsultacijos dėl darbuotojų sveikatos tikrinimų;
 • Konsultacijos taikytinos teisės klausimais.


Dokumentų rengimas:

 • Darbo sutarčių rengimas;
 • Nekonkuravimo sutarčių rengimas;
 • Konfidencialumo sutarčių rengimas;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutarčių rengimas;
 • Darbo tvarkos taisyklių rengimas;
 • Susitarimų dėl mokymo išlaidų rengimas;
 • Darbo apmokėjimo, premijavimo nuostatų rengimas;
 • Pareiginių nuostatų rengimas;
 • Kolektyvinių sutarčių rengimas;
 • Procesinių dokumentų rengimas;
 • Dokumentų dėl darbo santykių nutraukimo rengimas;
 • Dokumentų dėl grupės darbuotojų atleidimo rengimas;
 • Darbuotojų komandiravimo dokumentų rengimas;
 • Tarpininkavimo įdarbinant sutartys dėl mokamų paslaugų;
 • Vadovų darbo sutartys;
 • Sutartys dėl vadovų atsakomybės;
 • Darbuotojų nuoma (laikinojo įdarbinimo sutartys, laikinojo darbo sutartys tarp laikinojo darbo naudotojo ir įmonės);
 • Kilnojamojo pobūdžio darbo santykių forminimas.


Užsieniečių įdarbinimas

 • ES piliečių įdarbinimas;
 • Trečiųjų šalių valstybių piliečių įdarbinimas, atstovavimas dėl leidimo dirbti, dėl leidimo gyventi išdavimo ir pratęsimo Lietuvoje.

 

 

WE ENJOY CREATING VALUE