iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU
Pagrindinis / Patirtis / Praktikos sritys /

Asmens duomenų apsauga

iLAW teisininkai konsultuoja Klientus asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais, rengia vidinius įmonių dokumentus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, padeda Klientams registruotis duomenų valdytojais ir atlieka kitus su asmens duomenų apsauga susijusius veiksmus.

Mūsų teisininkai yra pasiruošę teikti konsultacijas tiek dėl esamo nacionalinio reguliavimo, tiek ir dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation), kuris nuo 2018 m. gegužės 25 d. bus tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

iLAW paslaugos, susijusios su asmens duomenų teisine apsauga:

  • konsultavimas asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais;
  • vidinių procesų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, teisinis vertinimas;
  • dokumentų, reikalingų Klientų įregistravimui Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, rengimas;
  • vidinių dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, rengimas;
  • Klientų interesų atstovavimas kilus ginčams dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo.
WE ENJOY CREATING VALUE