iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU

iLAW teisininkai ves konferenciją „Darbo teisė 2016: ekspertų rekomendacijos, svarbiausi teismų sprendimai ir naujasis Darbo kodeksas“

2015-11-03
T. Bagdanskis, M.  Mikalopas, Svetlana Naumčik iLAW
 
Darbo teisė – viena dinamiškiausių teisės sričių, kurią formuoja tiek tarptautinė praktika, tiek nacionaliniai teismai bei įstatymų leidėjas. Konferencijoje „Darbo teisė 2016 m.“ teisininkai ir šios srities ekspertai apžvelgs, kaip plėtosis darbo teisė 2016 m., aptars, kokia linkme pakrypo tarptautinis darbo teisės reguliavimas, ir pateiks patarimų, kokius teismų sprendimus būtina detaliai išnagrinėti.
Žinoma, bene pati svarbiausia šios konferencijos tema – tai naujos redakcijos Darbo kodekso projektas. Planuojama, kad parengtas projektas bus svarstomas šioje rudens sesijoje ir gali įsigalioti jau 2016 m. liepos 1 d. Naujos redakcijos įstatymo projekto nuostatos kol kas tobulinamos įvairiose darbo grupėse ir komitetuose, tačiau pagrindiniai principai ir reguliavimo prioritetai jau yra aiškūs. Todėl konferencijoje bus analizuojamos naujos redakcijos Darbo kodekso nuostatos, lyginant jas su šiuo metu taikomu Darbo kodeksu ir teismų sprendimais, formuojančiais darbo teisės praktiką.
Konferencijoje „Darbo teisė 2016: ekspertų rekomendacijos, svarbiausi teismų sprendimai ir naujasis Darbo kodeksas“ susivienys vieni įtakingiausių Lietuvos darbo teisės specialistų, kurie analizuos ir aptars šiuo metu aktualiausias darbo teisės temas.
PROGRAMA
10.00–10.45 Naujos redakcijos Darbo kodekso projektas: kas siūloma ir dėl ko jau sutarta. Kokius veiksmus reikės atlikti įmonėms ir darbo teisės specialistams?

Pranešėjas – doc. dr. Tomas Bagdanskis, advokatas, advokatų profesinės bendrijos „iLaw“ įkūrėjas.
 · Naujojo Darbo kodekso projekto svarstymo ir derinimo eiga;
 · Pagrindiniai naujojo Darbo kodekso projekto bruožai;
 · Naujojo Darbo kodekso projektas ir teismų sukurtos taisyklės.
 
10.45–11.30 Išeitinės kompensacijos: darbo sutarties nutraukimas šalių sutarimu arba geriausi būdai nutraukti darbo santykius
Pranešėjas – doc. dr. Tomas Bagdanskis, advokatas, advokatų profesinės bendrijos „iLaw“ įkūrėjas.
 ·Išeitinės išmokos dabartiniame ir naujajame Darbo kodekse;
 · Derybos nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu: patarimai ir galimi derybiniai privalumai;
 · Nutraukiant darbo sutartį vengtinos klaidos, galinčios sukelti ginčą dėl darbuotojo valios nutraukti darbo santykius nebuvimo.
 
11.30–11.45 Kavos pertrauka
 
11.45–12.30 Derybos su darbuotojais – kolektyviniai darbo santykiai
Pranešėjas – doc. dr. Tomas Bagdanskis, advokatas, advokatų profesinės bendrijos „iLaw“ įkūrėjas.
 · Kolektyvinių darbo santykių atribojimas nuo individualių darbo santykių;
 · Įmonės kolektyvinės sutarties sudarymas ir jos turinys;
 · Ginčai dėl kolektyvinės sutarties sudarymo ir vykdymo.
 
12.30–13.15 Drausminės atsakomybės taikymo ypatumai ir darbo ginčai, kylantys šioje srityje

Pranešėjas – Mantas Mikalopas, advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas.
 · Drausminės atsakomybės sąlygos ir jų nustatymas;
 · Drausminės nuobaudos skyrimo procedūra: tvarka ir terminai;
 · Ginčai dėl drausminės nuobaudos skyrimo: procesas ir įrodinėjimas;
 · Aktuali teismų praktika.
 
13.15–14.15 Pietūs
 
14.15–15.00 Elektroninių priemonių naudojimas darbo santykiuose: elektroniniai personalo dokumentai
Pranešėjas – Mantas Mikalopas, advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas.
 · Darbuotojų supažindinimas su darbo tvarka elektroninių ryšių priemonėmis;
 · Darbuotojų darbdaviui teikiami dokumentai (prašymai, pasiaiškinimai ir kt.): galimos formos ir rizikos;
 · Elektroninių priemonių naudojimas darbe: darbo priemonių kontrolė ir galimi pažeidimai.
 
15.00–15.45 Darbuotojų iš ES ir trečiųjų šalių įdarbinimas Lietuvoje
Pranešėja – Svetlana Naumčik, advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokato padėjėja.
 · Darbo jėgos samdymas iš ES ir trečiųjų šalių: kada reikia leidimų?
 · Leidimas dirbti. Išimtys, kada leidimo dirbti nereikalaujama;
 · Leidimas laikinai gyventi;
 · Mėlynoji kortelė (angl. EU Blue card) aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams;
 · Reikalavimai užsieniečio darbo sutarčiai.
 

 

WE ENJOY CREATING VALUE