iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU

Mantas Mikalopas

Pagrindinės advokato Manto Mikalopo praktikos sritys yra darbo, įmonių, sutarčių bei reklamos teisė, civilinės atsakomybės taikymas bei atstovavimas teisminiuose ginčuose. Mantas Mikalopas taip pat teikia teisines konsultacijas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse, veda įmonių vidinius bei viešuosius seminarus darbo teisės temomis. 2013-2015 m. dėstė darbo teisės paskaitas ir vedė seminarus Kazimiero Simonavičiaus universitete, nuo 2017 m. rugsėjo dėsto verslo teisę ISM vadybos ir ekonomikos universitete.
 
Tarptautinio teisės žinyno „Chambers Europe“ 2016 m. ir 2017 m. geriausių advokatų kontorų ir teisininkų reitinge advokatų kontora „iLAW“ buvo įvertinta kaip viena iš lyderiaujančių teisės firmų darbo teisės srityje, o advokatas Mantas Mikalopas išskirtas kaip darbo teisės ekspertas. Advokatas žinyne „Chambers Europe“ įvardijamas kaip kylanti žvaigždė Lietuvos darbo teisės rinkoje, jis yra pelnęs klientų pripažinimą dėl to, kad „ieško sprendimų, o ne tik išvardija galimybes“.
 
 
M. Mikalopo vesti mokymai:

- Laikotarpiu nuo 2016-11-10 iki 2017-08-25 advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarus bei skaitė pranešimus teisininkams, personalo specialistams, buhalteriams apie naująjį Darbo kodeksą 73 - uose renginiuose.

- Laikotarpiu nuo 2016-07-28 iki 2016-11-10 advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarus bei skaitė pranešimus teisininkams, personalo specialistams, buhalteriams apie naująjį Darbo kodeksą 30 - yje renginių.

- 2016 m. liepos 4 d. Marijampolėje, liepos 25 d. Kaune, liepos 26 d. Šiauliuose , liepos 27 d. Klaipėdoje ir liepos 28 d. Vilniuje iLAW advokatai Mantas Mikalopas ir dr. Tomas Bagdanskis vedė seminarus „Darbo teisės reforma naujojo Darbo kodekso pertvarkos teikiamos galimybės ir įgyvendinimo darbai“.

- 2016 m. liepos 12 ir 21 d. Vilniuje, liepos 13 d. Šiauliuose, liepos 14 d. Panevėžyje, liepos 19 d. Kaune, liepos 21 d. Klaipėdoje iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarus „Seimo sesijai pasibaigus: naujas Darbo kodeksas“.

- 2016 m. birželio 29 d. Vilniuje ir liepos 1 d. Klaipėdoje iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbuotojų darbo užsienyje ypatumai“.

- 2016 m. birželio 13 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre vedė seminarą „Personalo dokumentų rengimas. Nuostatos siekiant išvengti ginčų“.

- 2016 m. birželio 2 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „Personalo dokumentacijos svarba kilus darbo ginčui. Personalo dokumentų rengimas“.

- 2016 m. gegužės 18 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „DARBUOTOJŲ ATLEIDIMO PROCESO VALDYMAS: TEISINIAI ASPEKTAI“.

- 2016 m. gegužės 12 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbo teisė buhalteriams: esamo reguliavimo ypatumai ir galimo naujojo Darbo kodekso teikiamos galimybės“.

- 2016 m. vasario 24 ir 26 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Personalo dokumentacijos svarba kilus darbo ginčui. Personalo dokumentų rengimas“.

- 2016 m. vasario 1 d. Kaune, vasario 2 d. Klaipėdoje, vasario 4 d. Panevėžyje, vasario 5 d. Šiauliuose ir vasario 8 Vilniuje iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „Darbo ginčai“ seminare „Darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės nuo 2016-01-01: nauja NPD formulė, komandiruotės ir suminė darbo laiko apskaita. Ginčai dėl darbo užmokesčio“.

- 2015 m. gruodžio 16 d. Vilniuje, 17 d. Kaune ir 18 d. Klaipėdoje iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „Elektroninių priemonių naudojimas darbo santykiuose: elektroniniai personalo dokumentai“ konferencijoje „Darbo teisė 2016: ekspertų rekomendacijos, svarbiausi teismų sprendimai ir naujasis Darbo kodeksas“.

- 2015 m. lapkričio12 d. Tauragėje, 13 d. Mažeikiuose, 24 d. Marijampolėje, 25 d. Alytuje, 30 d. Utenoje iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Galiojančio DK ir naujo DK projekto analizė. Naujausių teismų sprendimų taikymas 2015-2016 m.“.

- 2015 m. rugsėjo 30 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „DARBUOTOJŲ ATLEIDIMO PROCESO VALDYMAS: TEISINIAI ASPEKTAI“.

- 2015 m. rugsėjo 15 d. Klaipėdoje, 16 d. Šiauliuose, 17 d. Panevėžyje, 22 d. Kaune, 23 ir 30 d. Vilniuje iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „Naujas socialinis modelis: veiksmai, kuriuos reikės atlikti įmonėms“ konferencijoje „Mokesčių ir apskaitos naujovės. Ekspertų rekomendacijos 2015-2016 m.“.

- 2015 m. rugpjūčio 25 d. Vilniuje iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbuotojų atleidimo proceso valdymas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai. Teisiniai aspektai“.

- 2015 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbo teisė buhalteriams: esamo reguliavimo ypatumai ir galimo naujo Darbo kodekso teikiamos galimybės“.

- 2015 m. liepos 2 d. Raseiniuose iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „Darbo santykiai šiandieną, rytoj ir poryt” asociacijos „Rūpestinga Globa“ organizuotame globos įstaigų profesiniame susitikime.

- 2015 m. birželio 29 d. Vilniuje, 30 d. Kaune, liepos 1 d. Klaipėdoje ir liepos 2 d. Šiauliuose iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Individualūs darbo santykiai naujojo DK projekte”.

- 2015 m. birželio 23 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas Klaipėdoje vedė seminarą „Darbo teisės aktualijos gamybinėse įmonėse”.

- 2015 m. birželio 11 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas Kaune vedė seminarą „Darbo santykiai pervežimų srityje. Teisės aktai ir teisminė praktika”.

- 2015 m. vasario 25 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas Lietuvos Pakuotojų Asociacijos nariams skaitė pranešimą „Įsigalioję atskirų nuostatų Darbo kodekso pakeitimai“.

- 2015 m. sausio 14 d. Klaipėdoje, 19 d. Panevėžyje ir 22 d. Vilniuje advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbo teisės aktualijos: DK pakeitimai, darbo apmokėjimas po EURO įvedimo, aktuali teisminė praktika“.

- 2014 m. gruodžio 15 d. Druskininkuose iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą savivaldybių juristams ir personalo specialistams „Naujausių Darbo kodekso pakeitimo praktinis taikymas. Darbo sutartis, darbo sutarties sąlygų keitimas, darbdavio pareigos“.

- 2014 m. gruodžio 3 d. Kaune, 11 d. Vilniuje ir 17 d. Klaipėdoje iLAW advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita. Teisinė problematika“.

- 2014 m. lapkričio 26 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „Profesinės rizikos vertinimas: darbuotojų ir darbdavių pareigos ir atsakomybė“ seminare „Darbų saugos patirtis ir iššūkiai geležinkelio transporte".

- 2014 m. lapkričio 17 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre vedė seminarą „Naujausių Darbo kodekso pakeitimų taikymas nuo 2014 m. liepos 1 d.: darbo sutartys, sąlygų keitimas, darbdavio pareigos."

- 2014 m. spalio 22 d. Kaune ir 23 d. Vilniuje iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „Naujausi Darbo kodekso pakeitimai ir darbo teisės aktualijos, susijusios su euro įvedimu“ konferencijoje „Skaičių bitės 2014: naujausių mokesčių, apskaitos ir euro įvedimo teisės aktų taikymas“.

- 2014 m. rugsėjo 18 d. Panevėžyje, rugsėjo 22 ir 25 d. Vilniuje, rugsėjo 29 d. Kaune, spalio 9 d. Klaipėdoje, spalio 28 d. Telšiuose, lapkričio 4 d. Utenoje advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbo teisės aktualijos ir naujausių Darbo kodekso pakeitimų taikymas“.

- 2014 m. rugsėjo 17 d. Vilniuje advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Nuomos, pirkimo ir pardavimo sutartys (aktuali teisminė praktika)“.

- 2014 m. liepos 1 d. Šiauliuose ir rugsėjo 10 d. Panevėžyje advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Naujausių Darbo kodekso pakeitimų taikymas nuo 2014 m. liepos 1 d.: darbo sutartys, sąlygų keitimas, darbdavio pareigos“.

- 2014 m. birželio 27 d. Vilniuje advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbo santykiai pelno nesiekiančiose įmonėse“.

- 2014 m. birželio 13 d. Palangoje advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbo teisės aktualijos“.

- 2014 m. gegužės 27 d. Vilniuje advokatas Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbo teisės aktualijos“.

- 2014 m. gegužės 23 d. iLAW advokatas Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „Europos Sąjungos ir Lietuvos teisinė sistema valdant stresą (Teismų praktika)“ Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) nacionaliniame partnerių susitikime.

- 2013 m. birželio 14 d. Mantas Mikalopas vedė seminarą „Darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigose: apskaičiavimas, apskaita, praktikoje kylančios teisinės problemos“.

- 2013 m. sausio 22 d. Mantas Mikalopas kartu su auditoriumi Artūru Kapitanovu Klaipėdpje vedė seminarą „Buhalterio darbą įtakojančių teisės aktų pasikeitimai. Ko tikėtis iš 2013 m.?“.

- 2012 m. lapkričio 9, 13, 15 d. Mantas Mikalopas bei advokatė Ramunė Šaikuvienė vedė Lietuvos pramonininkų konfederacijos mokymo centro organizuotus mokymus „Darbo teisės pagrindai“. 

- 2012 m. spalio 24-25 d. Mantas Mikalopas vedė mokymus „Darbo santykių teisinis reglamentavimas: aktualūs DK pakeitimai, nauji teisės aktai ir jų praktinis taikymas“ AB „Lietuvos geležinkeliai“ personalo specialistams. 

- 2012 m. spalio 17 d. Kaune Mantas Mikalopas vedė seminarą UAB „Kauno autobusai“ tema „Darbuotojų drausminė atsakomybė ir darbo ginčai“.

- 2012 m. rugsėjo 28 d. Klaipėdoje Mantas Mikalopas vedė seminarą „Svarbūs teisės aktų pakeitimai, žinotini buhalteriui 2012 m.“.

- 2012 m. rugsėjo 5 d. Radviliškyje advokato padėjėjas Mantas Mikalopas ir teisininkas Paulius Sartatavičius vedė seminarą „Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir jo nuostatų taikymas konsultuojant telefonu“.

- 2012 m. rugpjūčio 9-10 d. Druskininkuose advokato padėjėjas Mantas Mikalopas skaitė pranešimus „Svarbūs teisės aktų pakeitimai, žinotini buhalteriui 2012 m.“ bei „Darbo užmokestis: praktikoje kylančios teisinės problemos“ konsultaciniuose seminaruose „Buhalterių vasara 2012: kvalifikacijos kėlimo stovykla“.

- 2012 m. gegužės 23 d. Klaipėdoje ir 24 d. Šiauliuose M.Mikalopas vedė seminarą „Darbo užmokestis: apskaičiavimas, apskaita, praktikoje kylančios teisinės problemos“.

- 2012 m. gegužės 14-15 d. Italijoje padėjėjas Mantas Mikalopas vedė mokymus tema „Darbo santykių reglamentavimas: ES teisės aktų įgyvendinimas nacionalinėje teisėje“.

- 2012 m. vasario 21 d. Kaune Mantas Mikalopas skaitė pranešimą „Darbo teisės naujienos: įmonėms aktualiausių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų komentaras“ ketvirtojoje Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadovų klubo sesijoje.

- 2012 m. sausio 19, 20, 24 ir 25 d. Mantas Mikalopas vedė seminarą „Naujausi Seimo priimti pakeitimai, žinotini buhalteriui 2012 m.“.

- 2011 m. rugsėjo 21, 22 ir 26 d. Mantas Mikalopas vedė seminarą „Svarbūs teisės aktų pakeitimai, žinotini buhalteriui 2011 m.“.

- 2011 m. rugpjūčio 5 d. Mantas Mikalopas Druskininkuose vedė mokymus „Darbo teisės aktualijos“.

- 2011 m. gegužės 15 ir 16 d. Mantas Mikalopas Magdeburge (Vokietija) vedė mokymus „Darbo teisės aktualijos Lietuvoje“.

 

Publikacijų sąrašas:

- 2017 m. lapkričio 3 d. komentaras straipsnyje „8-ios daugiausia klausimų keliančios Darbo kodekso nuostatos: aiškina teisininkai“ („Verslo žinios“)

- 2017 m. rugpjūčio 31 d. „Darbo sutarties keitimo reglamentavimas naujajame Darbo kodekse“ („Verslo žinios“)

- 2017 m. liepos 18 d. „Darbo pareigų pažeidimai ir jų vertinimas naujajame Darbo kodekse“ („Verslo žinios“)

- 2017 m. birželio 27 d. „Turtinė darbuotojų atsakomybė naujajame Darbo kodekse“ („Verslo žinios“)

- 2017 m. kovo 15 d. komentaras straipsnyje „Daugiabučių gyventojus piktina bendrovės „Viena sąskaita“ reklama“ (M360)

- 2016 m. rugsėjo 26 d. komentaras straipsnyje „Darbo kodekso pakeitimai, į kuriuos turi atkreipti dėmesį transporto profesionalai“ (Cargonews.lt)

- 2016 m. rugsėjo 15 d. „Bendros darbdavių pareigos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui“ (DELFI)

- 2015 m. lapkričio mėn. „Naujojo Darbo kodekso projektas – teisinio reguliavimo darbo santykiuose pasikeitimai (apmokėjimas už darbą)“ („Juristo patarimai“)

- 2015 m. lapkričio 24 d. „Neturtinė žala: vargo daug, o rezultatai menki“ („Verslo žinios“)

- 2015 m. spalio mėn. „Naujojo Darbo kodekso projektas – teisinio reguliavimo darbo santykiuose pasikeitimai (darbo sutarties vykdymas ir darbo laikas)“ („Juristo patarimai“)

- 2015 m. liepos mėn. „Naujojo Darbo kodekso projektas – teisinio reguliavimo darbo santykiuose pasikeitimai (darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas)“ („Juristo patarimai“)

- 2015 m. sausio 29 d. „Naujiena darbo rinkoje – savanoriškos praktikos atlikimo galimybė“ (DELFI)

- 2014 m. gegužės 20 d. „Kaip įmonė gali apginti savo orumą“ („Verslo žinios“)

- 2013 m. spalio 9 d. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio kompensavimas – tik su teismo pagalba? (DELFI)

- 2012 m. gruodžio 20 d. Naujoji darbo ginčų nagrinėjimo tvarka – efektyvesnis būdas spręsti darbo ginčus

- 2012 m. birželio 19 d. „Kai darbuotojas pavėluoja pateikti atostogų prašymą“ („Verslo žinios“)

- 2011 m. gruodžio 9 d. Laikinojo įdarbinimo sutarčių rengimo atmintinė

 

Karjeros istorija  

Advokatų profesinė bendrija iLAW
partneris nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.
asocijuotas partneris 2017 sausio - rugpjūčio mėn.
vyresnysis teisininkas, advokatas nuo 2014 gegužės mėn.
advokato padėjėjas nuo 2011 liepos mėn. iki 2014 m. gegužės mėn.
teisininkas nuo 2011 vasario mėn. iki 2011 liepos mėn. 20 d.
Kazimiero Simonavičiaus universitetas
lektorius nuo 2013 rugsėjo mėn. iki 2015 m. vasario mėn. 
UAB Mokesčių srautas
teisininkas nuo 2010 liepos mėn. iki 2011 vasario
 
Išsilavinimas
Mykolo Romerio universitetas
Teisės magistro laipsnis (specializacija - darbo ir socialinio aprūpinimo teisė)
Teisės bakalauro laipsnis
 
Kalbos
Lietuvių, anglų, rusų.

 

Patirtis
  • Mantas Mikalopas ir advokatas Tomas Bagdanskis nuolatos konsultuoja baldų gamybos bei kitų sričių pramonės įmones, taip pat vieną didžiausių lietuviško kapitalo prekybos verslo technologijų kompaniją Baltijos šalyse darbo teisės, sutarčių teisės ir įmonių teisės klausimais.

  • Kartu su advokatu Tomu Bagdanskiu Lietuvos Aukščiasiajame Teisme sėkmingai atstovavo stambų Lietuvos baldų gamintoją ginče dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos.

  • Kartu su advokatu Tomu Bagdanskiu sėkmingai atstovavo iš valstybės biudžeto finansuojamą instituciją byloje dėl prastovos skelbimo ir struktūrinių pertvarkymų realumo. 

  • Rengė dokumentus ir sėkmingai atstovavo įmonės vadovą ginče dėl neteisėto atšaukimo iš pareigų.

  • Kartu su advokatu Tomu Bagdanskiu sėkmingai atstovavo vieną iš Lietuvoje veikiančių kredito unijų byloje dėl apskaitą tvarkančios darbuotojos drausminės atsakomybės.

  • Kartu su advokatu Tomu Bagdanskiu sėkmingai atstovavo darbuotojų, atleistų iš vienos didžiausių Lietuvoje keleivių vežimo kompanijų, grupę bei laimėjo bylą dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

  • Kartu su advokatu Tomu Bagdanskiu rengė dokumentus bei sėkmingai atstovavo valstybės tarnautoją, neteisėtai atleistą iš tarnybos dėl struktūrinių pertvarkymų reorganizuojant valstybinio socialinio draudimo įstaigų sistemą.

  • Kartu su advokatu Tomu Bagdanskiu konsultavo bei rengė prekių pirkimo – pardavimo sutartis vienai didžiausių agrocheminės paskirties prekėmis prekiaujančiai įmonių grupei. Bendra laikotarpiu sudarytų pirkimo – pardavimo sutarčių suma – beveik 3 mln. litų.

  • Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas Tomas Bagdanskis ir advokato padėjėjas Mantas Mikalopas po įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo įsigaliojimo konsultavo bei rengė laikinojo įdarbinimo sutartis didžiausioms Lietuvoje personalo nuomos veikla užsiimančioms įmonėms.

 

Publikacijos:
2012-06-19
2012-12-20
2013-10-09
WE ENJOY CREATING VALUE