iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU
Pagrindinis / Apie mus / Kodėl iLAW? /

Alternatyvi kainodara

Savo veikloje diegdami teisinių paslaugų vadybos inovacijas mes sukūrėme alternatyvų kainodaros modelį, kur pagrindinį dėmesį skyrėme teisinės paslaugos kainos susiejimui su sukurta verte Klientui.
 
Siekiant Klientams suteikti aiškumo kaip yra apskaičiuojama teisinės paslaugos kaina, mes sukūrėme principus ir modelius, kurie taikomi darbui su Klientais. Su kiekvienu nauju Klientu yra aptariamas abiems pusėms labiausiai priimtinas variantas, tačiau bet kuriuo atveju yra orientuojamasi į Klientui sukuriamą vertę. Susitarę dėl konkretaus modelio taikymo Jūs žinote kokių sąskaitų už suteiktas paslaugas galite tikėtis bei kokia vertė bus sukurta.
 

Alternatyvios kainodaros nauda:

  •  nuspėjamos sąskaitos;
  •  mažiau neaiškumų;
  •  kaina, pagrįsta verte.

 Kaina pagal valandinį įkainį

Teisinių paslaugų kaina yra apskaičiuojama pagal Teisines paslaugas teikiančių specialistų laiko sąnaudas, skirtas Kliento pavedimui vykdyti, dauginant iš valandinio įkainio. Kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo pavedimo sudėtingumo ir apimties, susitariama dėl individualaus valandinio įkainio tarifo.
 

Fiksuota paslaugų kaina

Klientas įsipareigoja mokėti Kontorai iš anksto susitartą sumą už paslaugas, į kurias įeina visi Kliento teisinių darbų pavedimai, išskyrus teismines bylas, dėl kurių susitariama atskirai. Teisminėms byloms taikomas vienas ar keli alternatyvūs kainodaros modeliai. Šis modelis Klientui naudingas tuo, kad jam iš anksto žinoma paslaugų kaina, į kurią įeina neribotas kiekis konsultacijų, o Kontora prisiima riziką dėl darbų apimties, todėl sąskaita niekada nebus didesnė nei numatyta susitarime.
 

Mišrus „lubų + sėkmės“ mokesčio modelis

Klientas įsipareigoja mokėti Kontorai už paslaugas pagal valandinį įkainį, tačiau ne daugiau, nei sutartą sumą už konkretų pavedimą. Pasiekus rezultatą, dėl kurio buvo susitarta, Klientas papildomai sumoka Kontorai sėkmės mokestį, kurio dydis nustatomas proporcingai sukurtai vertei. Klientui šis modelis naudingas todėl, kad išlaidos už vieną pavedimą niekada neviršys tam skirto biudžeto, o Kontora prisiima visą riziką dėl darbų apimties.
 

Sėkmės mokestis

Kontora atstovauja Kliento interesus teisminėje byloje negaudama už tai jokio atlygio, išskyrus būtinąsias papildomas išlaidas (pvz.: pašto, dokumentų kopijavimo, mokamų išrašų bei kitas išlaidas). Bylos laimėjimo atveju Klientas sumoka sėkmės mokestį, dėl kurio dydžio susitariama Teisinių paslaugų teikimo sutartyje tarp Kliento ir Kontoros.

Papildomos išlaidos

iLAW siūlo galimybę Klientams pasirinkti papildomų išlaidų, susijusių su teisinių pavedimų vykdymu, kompensavimo modelį. Esant susitarimui bei galimybei, Klientas gali pats padengti papildomų išlaidų kaštus arba atlikti būtinus veiksmus vykdant pavedimą (pvz. pristatyti dokumentus į teismą, užsakyti teismo dokumentų kopijas ir kt.). Priešingu atveju, Klientas įsipareigoja atlyginti Kontoros patirtas išlaidas susijusias su pavedimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, transporto, komandiruočių, apgyvendinimo, pašto, dokumentų kopijavimo, tvirtinimo, vertimo, įvairių rinkliavų, stenografavimo bei techninio fiksavimo, tarptautinių telefoninių pokalbių, trečiųjų asmenų samdymo išlaidas. Išlaidos, viršijančios atitinkamam pavedimui įvykdyti paprastai reikalingas išlaidas, taip pat ekspertų ar trečiųjų asmenų darbo apmokėjimo išlaidos, privalo iš anksto būti suderintos su Klientu.

 

WE ENJOY CREATING VALUE